Jaké jsou možnosti, pokud chcete podstoupit prenatální vyšetření

Home / Jaké jsou možnosti, pokud chcete podstoupit prenatální vyšetření
Jaké jsou možnosti, pokud chcete podstoupit prenatální vyšetření

V dnešní době je medicína na opravdu pokročilé úrovni a nabízí těhotným ženám řadu možností, jak se ujistit, že je jejich dítě zdravé a nebude trpět nějakou genetickou vadou. Cílem prenatálního vyšetření je získat podrobné informace o zdravotním stavu nenarozeného dítěte. Pokud je těhotenství bez komplikací a žena nemá předpoklad pro nějakou genetickou vadu, je jí nabízeno klasické standardní vyšetření. Nestandardní prenatální vyšetření je nabízeno ženám s rizikem.

Hlavním úkolem prenatálního vyšetření je prevence narození dítěte s těžkými poruchami tělesného a duševního vývoje. Vyšetření jsou součástí péče o těhotnou ženu a budoucí maminku. Jedná se o celé řady různých vyšetřovacích metod a postupů, které mají za úkol identifikovat těhotenství se zvýšeným rizikem výskytu choroby či vady a toto podezření následně potvrdit či vyvrátit. Nejznámější a zároveň nejčastější vývojovou vadou je známý Downův syndrom, který je způsoben chromozomovými odchylkami. Pro budoucí rodiče je velmi těžké přijmout dítě s Downovým syndromem, prenatální vyšetření může rodiče na tento velice závažný problém upozornit a připravit. Mají také možnost se rozhodnout, zda se dítě vůbec narodí a východiskem pro tyto rozhodnutí jsou právě výsledky z prenatální diagnostiky.

Neinvazivní a invazivní metody

Jestliže je v těhotenství zjištěno riziko postižení plodu nějakou z vrozených vad, je možné se pokusit se tuto skutečnost buďto vyloučit nebo potvrdit. Metody, které jsou v současné době využívány dělíme podle způsobu vyšetření, a to na neinvazivní (krevní testy, ultrazvuk) a invazivní, mezi které patří například amniocentéza, odběr choriových kliků, kardocentéza nebo fotoskopie. Pokud mluvíme o invazivní metodě, jsou zde přímo vyšetřovány tkáně plodu získané proniknutím, tedy “invazí” odběrového nástroje k plodu.

K provedení neinvazivního prenatálního vyšetření je zapotřebí pouze vzorek krve těhotné ženy. Většina žen mělo dříve strach z velmi nepříjemného a bolestivého invazivního zákroku. A proč z toho mají často ženy takový strach? Hlavní výhodou neinvazivního zákroku je především to, že odpadá riziko potratu spojené s tradičními invazivními technikami prenatální diagnostiky. Tyto neinvazivní prenatální testy dokáží detekovat například Downův syndrom, Edwardsův syndrom, Patuův syndrom a trizomie chromozómu X.

Velkou výhodou je, že se tyto testy dělají již v raném stádiu těhotenství, nejčastěji okolo 11. týdne. Pár má také možnost dozvědět se díky tomuto testu pohlaví svého nenarozeného dítěte s pravděpodobností na 99%.

Za předpokladu, že neinvazivní metoda odhalí nějaký problém, je nutné provést invazivní test. Nejčastěji se provádí odběr a vyšetření tkáně placenty (CVS) a plodové vody (AMC). CVS se provádí nejčastěji mezi 10 – 13. týdnem těhotenství a to vpichem jehly přes stěnu břišní. Celý zákrok se provádí pod ultrazvukovou kontrolou. Cílem celého odběru je základ placenty, jehla se vyhne plodové vodě i plodu. Odběr plodové vody AMC se provádí ve většině případů kolem 16. týdne těhotenství pod kontrolou ultrazvuku přes stěnu břišní. Jehla je opravdu velmi tenká (0,5mm) a lékař ji vidí pod ultrazvukem po celý zákrok. Je tak velmi nepravděpodobné, že by došlo ke kontaktu jehly a plodu. Amniocentéza je určena pro nastávající matky ve věku nad 35 let nebo pro rodiče, u jejichž předchozího těhotenství byla zjištěna chromozomální odchylka a kteří touží získat jistotu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *