Jak odlišit prodejce finančních produktů od finančního poradce?

Home / Jak odlišit prodejce finančních produktů od finančního poradce?
Jak odlišit prodejce finančních produktů od finančního poradce?

Situace, kdy sedíte doma a zazvoní vám telefon. Po velice krátkém hovoru, že v televizi nestihla ani skončit reklama zjistíte, že máte příští týden schůzku s finančním poradcem. Toto malé nedorozumění se stalo skoro každému z nás.

Češi dají na rady a doporučení finančních poradců více než ostatní Evropané. Jak ale vybrat toho správného člověka, který vám bude spravovat finance nebude ho při tom zajímat pouze a pouze jeho vlastní zisk?

Situace na trhu finančních služeb je alarmující, stále existuje většina poctivých a důvěryhodných finančních poradců, ale na druhou stranu přibývá i prodejců, u kterých je jejich profit na prvním místě bez ohledu na zájem klienta.

Vše začíná podrobnou finanční analýzou

Správný poradce začne analýzou. Není to zrovna příjemná část tohoto procesu, ale neděste se. Dotazy i nepříjemné jsou velice důležité a ba naopak detailní zájem o finanční stav je pozitivním signálem. V prvních krocích dochází k sumarizaci smluv a objektivnímu sepsání všech příjmů a výdajů. Pro tuto analýzu musí poradce obdržet co nejvíce možných informací o vaší finanční situaci, aby byl schopen s nimi nakládat. Známkou schopného poradce je, že ať už je situace jak chce složitá, dobrý poradce ji musí být schopen svému klientovi vždy srozumitelně vysvětlit a ochotně zodpovědět veškeré dotazy a připomínky klienta.

Podpis smluvy ne první schůzce? Nikdy!

Chcete vyřešit své důchodové zabezpečení nebo spořící plán? Situace, kdy poradce předloží “ jediné správné řešení ” na první schůzce je znamením, že něco není dobře. Výstupem předešlé analýzy je zhodnocení současné situace a návrh řešení, které bude směřovat k úspoře finančních prostředků. Můžou nastat dvě varianty řešení. První z nich je ponechání stávajících smluv a druhou, která je více častou variantou je přejít na výhodnější smlouvy nebo upravit jejich nastavení. Podepisování smluv se uskutečňuje zpravidla na druhé či třetí schůzce, musíte si také uvědomit, že čas který pro vás vyhradí poradce je stejně vzácný jako ten váš.

Cílem poradce není za každou cenu prodat to je prací prodejce. Poradce by měl dokázat navazovat na stávající smlouvy a běžící smlouvy rušit jen v krajních případech, tento akt bývá pro zákazníka hrubě nevýhodný. Poradce by neměl vytvářet nátlak v okamžiku podpisu a měl by vám dát potřebný čas na prostudování veškerých obchodních a smluvních podmínek.

Podpis smlouvy neznamená konec komunikace mezi vámi a poradcem, ale je to začátek partnerství. Pamatujte kvalitní poradce důkladně zjistí potřeby klienta, následná rizika, pracuje s dobrými produkty od více než jedné instituce a umí porovnat a odůvodnit výhody nabízených produktů. Důraz klade na dlouhodobý prospěch a zůstává se svými klienty v dlouhodobém kontaktu.