Optimalizace webových stránek - jak velkou roli hraje analýza klíčových slov?

Optimalizace webových stránek je velice diskutované téma na poli online marketingu. Je to základní stavební kámen, pokud se rozhodnete začít dělat propagaci online. Díky SEO získáte nové zákazníky, ale je však potřeba na tuto problematiku myslet již při psaní textů na vaše nové webové stránky. Stejně tak, jako se vším, následná oprava a doplňování klíčových slov nebude nikdy tak dobrá, jako když se na tento aspekt bude myslet od prvopočátku.

Analýzu klíčových slov si můžete udělat sami nebo to nechat na marketingové agentuře. Já osobně bych volila variantu číslo dva. Vy však můžete agentuře pomoci, při počáteční konzultaci na téma: Co od projektu očekáváte? Jak to chodí ve vašem oboru? Kdo jsou vaši zákazníci? Na všechny tyto otázky je potřeba odpovědět, aby byla analýza přesná a kompletní.

Klíčová slova můžete ověřit pomocí PPC reklamy, možná je to i ta nejlepší a nejpřesnější metoda. Na rozdíl od statistik hledanosti nebo různých našeptávačů, můžete díky této metodě získat opravdová data a statistiky. Zjistíte, kolikrát lidé vámi požadované klíčové slovo hledali a za jak dlouhé období. Díky tomu si dokonce můžete dopočítat, jaká by mohla být návštěvnost vašeho webu, pokud se optimalizace webových stránek podaří a vy se dostanete na první pozici ve vyhledávání.

Jak poznat to nejvhodnější klíčové slovo?

Samozřejmě záleží především na tom, co chcete vy. Z hlediska agentury je nejlepší klíčové slovo takové, které je co nejhledanější, v nejlepším případě co nejméně konkurenční, relevantní vašemu podnikání a obchodně zajímavé. Už teď je jasné, že najít takové klíčové slovo je celkem nereálné. Protože pokud bude co nejhledanější, určitě nebude nejméně konkurenční a naopak.

Vyberte si stěžejní produkt, na který chcete cílit. Je jasné, že když budete e-shop s tísícem produktů, budou pro vás pravidla hry náročnější, dražší a jiná, pokud budete chtít propagovat vetší množství produktů. Nedávno jsme hledala kancelářské židle, tak se zaměříme právě na ně. Většina firem vyráběla i další nábytek, ale představme si, že chtějí v současné době cílit právě na židle. V první řadě si agentura sepíše slova nebo výrazy, skrze něž by zákazníci produkt hledali. Může to být kancelářská židle, zdravotní židle, židle na kolečkách, designové židle a další. Poté se tyto hlavní slova vloží do jednoho z hlavních PPC systémů používaných v ČR. Ano, myslíte si správně je to AdWords a Sklik. Dobrá agentura využije prvně Adwords, protože v současné době je to nejnavštěvovanější vyhledávač v české republice a Seznam používá starší generace, která na internetu příliš nenakupuje. AdWords vám nabídne další desítky slov, na které se můžete rozhodnout cílit. Zjistíte, jak bude náročné se na dané klíčové slovo dostat na první pozici a jaká je ve vašem oboru konkurence.

Pamatujte si, že Google funguje na principu určitých algoritmů a vy nemůžete po marketingovém studiu chtít, aby vás ihned dostalo na první pozici. SEO je proces, který  může trvat i měsíce, zpravidla se bavíme o třech, kdy se výsledek začne projevovat. Pokud vám to nějaká agentura slíbí dříve, něco bude špatně. Dějte si pozor, taková agentura by vás mohla zahltit množstvím linků ve snaze vás co nejdříve prosadit, ale to není vždy dobře a může vám to také velice uškodit.

Rada na závěr, klíčová slova jsou stěžejní body pro SEO a PPC kampaně, pořádně se rozhodněte, komu tento úkol svěříte a vyberte si marketingové studio, které vám je schopné ukázat nějaké statistiky a výsledky.

Jaké jsou možnosti, pokud chcete podstoupit prenatální vyšetření

V dnešní době je medicína na opravdu pokročilé úrovni a nabízí těhotným ženám řadu možností, jak se ujistit, že je jejich dítě zdravé a nebude trpět nějakou genetickou vadou. Cílem prenatálního vyšetření je získat podrobné informace o zdravotním stavu nenarozeného dítěte. Pokud je těhotenství bez komplikací a žena nemá předpoklad pro nějakou genetickou vadu, je jí nabízeno klasické standardní vyšetření. Nestandardní prenatální vyšetření je nabízeno ženám s rizikem.

Hlavním úkolem prenatálního vyšetření je prevence narození dítěte s těžkými poruchami tělesného a duševního vývoje. Vyšetření jsou součástí péče o těhotnou ženu a budoucí maminku. Jedná se o celé řady různých vyšetřovacích metod a postupů, které mají za úkol identifikovat těhotenství se zvýšeným rizikem výskytu choroby či vady a toto podezření následně potvrdit či vyvrátit. Nejznámější a zároveň nejčastější vývojovou vadou je známý Downův syndrom, který je způsoben chromozomovými odchylkami. Pro budoucí rodiče je velmi těžké přijmout dítě s Downovým syndromem, prenatální vyšetření může rodiče na tento velice závažný problém upozornit a připravit. Mají také možnost se rozhodnout, zda se dítě vůbec narodí a východiskem pro tyto rozhodnutí jsou právě výsledky z prenatální diagnostiky.

Neinvazivní a invazivní metody

Jestliže je v těhotenství zjištěno riziko postižení plodu nějakou z vrozených vad, je možné se pokusit se tuto skutečnost buďto vyloučit nebo potvrdit. Metody, které jsou v současné době využívány dělíme podle způsobu vyšetření, a to na neinvazivní (krevní testy, ultrazvuk) a invazivní, mezi které patří například amniocentéza, odběr choriových kliků, kardocentéza nebo fotoskopie. Pokud mluvíme o invazivní metodě, jsou zde přímo vyšetřovány tkáně plodu získané proniknutím, tedy “invazí” odběrového nástroje k plodu.

K provedení neinvazivního prenatálního vyšetření je zapotřebí pouze vzorek krve těhotné ženy. Většina žen mělo dříve strach z velmi nepříjemného a bolestivého invazivního zákroku. A proč z toho mají často ženy takový strach? Hlavní výhodou neinvazivního zákroku je především to, že odpadá riziko potratu spojené s tradičními invazivními technikami prenatální diagnostiky. Tyto neinvazivní prenatální testy dokáží detekovat například Downův syndrom, Edwardsův syndrom, Patuův syndrom a trizomie chromozómu X.

Velkou výhodou je, že se tyto testy dělají již v raném stádiu těhotenství, nejčastěji okolo 11. týdne. Pár má také možnost dozvědět se díky tomuto testu pohlaví svého nenarozeného dítěte s pravděpodobností na 99%.

Za předpokladu, že neinvazivní metoda odhalí nějaký problém, je nutné provést invazivní test. Nejčastěji se provádí odběr a vyšetření tkáně placenty (CVS) a plodové vody (AMC). CVS se provádí nejčastěji mezi 10 – 13. týdnem těhotenství a to vpichem jehly přes stěnu břišní. Celý zákrok se provádí pod ultrazvukovou kontrolou. Cílem celého odběru je základ placenty, jehla se vyhne plodové vodě i plodu. Odběr plodové vody AMC se provádí ve většině případů kolem 16. týdne těhotenství pod kontrolou ultrazvuku přes stěnu břišní. Jehla je opravdu velmi tenká (0,5mm) a lékař ji vidí pod ultrazvukem po celý zákrok. Je tak velmi nepravděpodobné, že by došlo ke kontaktu jehly a plodu. Amniocentéza je určena pro nastávající matky ve věku nad 35 let nebo pro rodiče, u jejichž předchozího těhotenství byla zjištěna chromozomální odchylka a kteří touží získat jistotu.

Genetické vyšetření kdy a z jakého důvodu?

Základem genetického vyšetření je genetická konzultace s následným vytvořením rodokmenu obou partnerů. Při této konzultaci je potřebné zjistit podstatné informace jako jsou vývojové vady, mentální retardace nebo příčiny úmrtí všech členů rodiny. Mluvíme i o sourozencích, prarodičích a tetách. Součástí genetické konzultace bývá i odběr krve a obeznámení s tím, jak bude vyšetření prováděno.
V dnešní době se může maminka nechat otestovat na kdeco, testuje se hned od začátku, když rodičovství plánujete, v průběhu těhotenství nebo po porodu případně test otcovství. Genetické testování v průběhu těhotenství se dá řici, že je trend poslední doby, naše maminky nemají ani nejmenší tušení, na jaké testy chodí jejich dcery v průběhu těhotenství a na co jsou vůbec dobré. Nejde úplně přesně o genetické testy, je to převážně panel několika na sebe navazujících a doplňujících se vyšetření a ty mají za úkol odhalit vrozené vady u miminka.

Co je PrenatalSafe?

PrenatalSafe je nový způsob neinvazivního prenatálního testu. Tento test se provádí minimálně v 10. týdnu těhotenství ze vzorku krve. Metoda je schopna odhalit přítomnost nejčastějších početních chromozomálních odchylek plodu. Co je další výhodou tohoto vyšetření, že již v 10. týdnu těhotenství se můžete dozvědět pohlaví vašeho miminka.  Nemusíte mít strach například z potratu, nehrozí vůbec žádné riziko jelikož se jedná o neinvazivní test. Lékaři udávají spolehlivost testu až 99% a výsledky jsou známy již do 3 dnů.

Co nelze vyčíst z krve

Z krve matky lze vyčíst velké množství informací včetně genetických vad plodu. Co však není schopna určit, je vývojové postižení doprovázené malformací plodu, které není se známými změnami v genetické výbavě.

Prenatální diagnostika

Vyšetření se rozlišují na dva typy a to na neinvazivní (ultrazvuk, krevní testy) a invazivní, kdy je přímo vyšetřena tkáň plodu, která se získává proniknutím odběrového nástroje k plodu. Neinvazivní metody mohou odhalit Downuv syndrom, Edwardsuv syndrom nebo Patauv syndrom.

Při invazivní prenatální diagnostice dochází k odběru plodové vody neboli amniocentéza. Při tomto zákroku se odebírá vzorek plodové vody, vzorky rostoucí placenty, které jsou následně testovány. Odběr se provádí v 16. týdnu těhotenství. Do břicha se vpraví velmi tenká jednorázová jehla. Tento zákrok se provádí bez umrtvení, jelikož je téměř nebolestivý a je pod kontrolou ultrazvuku, aby se předešlo popíchání nebo jinému poškození miminka. Důvodem odběru plodové vody je, že plodová voda obsahuje živé buňky plodu a z rozboru je možno poznat chromozomy nenarozeného miminka. Tento test se provádí matkám, které jsou starší 35 let. Díky odběru plodové vody jde zjistit například zda nebude mít dítě rozštěp páteře nebo břišní stěny a obličeje, defekty končetin nebo srdeční vadu.

Akné, jako nejběžnější onemocnění kůže

Pubertu jsme zažili všichni, tu častokrát doprovázela nepříjemná věc, kterou bylo akné. Někteří z nás mají tu smůlu, že se s pupínky potýkají prakticky cleý život. Akné je jedno z nejběžnějších a opakovaných onemocnění kůže a jeho pravý význam pozná zhruba 80% populace na vlastní kůži.

Proč akné vzniká?

Jaký je důvod vzniku akné? Přícinou jsou uzavřené vývody mazových žláz, ty se následně zanítí, poškodí a vzniká závět, po ktérém zůstávají jizvičky. Tukové žlázky, které jsou umístěny v každém vlasovém váčku a sebemenším kožním póru, produkují maz, který zláčňuje pokožku.Stav se zhorsuje také v případě, pokud se do ranky dostanou bakterie, kvasinky a roztoči.

Akné se objevuje na částech kůže s nejvyšší hustotou folikulů (obličej, ramena, hruď či záda). Vznik pupínků může být také spojen s dědičností, menstruačním cyklem, stresem nebo používáním anabolických steroidů.

V dospělosti způsobuje akné nevyváženost hormonů v těle, tyto hormony řídí látkovou výměnu v odlišných vrstvách kůže a jejich přebytek poté může způsobovat zvýšenou produkci kožního mazu a konečným důsledkem je pak ucání póru.

Nejhorši je mechanické odstranění pupínků

Každému se zdá jako nejlepší nápad se pupínků zbavovat mechanicky, tedy vymačkávat je. Tato metoda naopak vede ke zhoršení problému a následnému zjizvení pokožky. Zkuste omezit dotýkání se pokožky, zní to jako snadný úkol, ale ani si neuvědomujete, kolikrát se za den dotknete svého obličeje.

Nepodceňte čištění obličeje

S hygienou se to nemá přehánět, ale nevyčistis si pleť je jako nevyčistit si zuby. Důležitý je návyk, zuby čistíme dvakrát denně a to stejné by se mělo platit i s čištěním pokožky. Spousta žen si čistí pokožku jen před spaním, ale důležité je i čištění hned po probuzení, na pokožku i přes noc usedá prach a zanáší se a potí se. Dalším důvodem proč čistit pleť s akné i ráno je to, že přes den je pleť chráněna make-upem, což v noci není.

Není to zas tak jednoduché, zbavit se akné můžeme částečně i správně zvolené stravě. Dejte tedy pozor na potraviny, které podporují vznik akné, jsou to například brambory, červené maso, rýže, alkohol nebo kofein. Důležitý je dostatek ovoce a zeleniny.

Další způsoby, jak je možné předejít akné

Pokud jste to ještě nevyzkoušeli, jsou ženy, kterým pomůže i antikoncepční pilulka. Antikoncepce pomáhá regulovat menstruační cyklus, ale také může pomoci vyčistit pleť. Další poslední nadějí je laser, ten působí protizánětlivě a rovněž jako prevence jizev, hubí bakterie a omezuje činnosti mazových žláz. Tento zákrok však není vůbec příjemný, ošetřené místo laserem může být i několik dnů zarudlé a velice citlivé.

Blahodárné účinky přináší i nejoblíbenější ranní nápoj

V posledních letech se o kávě nemluvilo mezi odborní na zdraví příliš dobře. Existuje však i opačná strana mince, co když káva může být našemu zdraví prospěšná? Jen málokdo si dokáže představit svůj ranní rituál bez oblíbeného šálku kávy. Přes den si dáme jeden na povzbuzení v práci, po obědě je to ta nejlepší tečka a po příchodu z práce je to relax.

Díky odborníkům se z nápoje, který byl zapsán na seznamu “ nezdravých ” stal nápoj, který může být prevencí pro řadu onemocnění. Všeho s mírou to platí jak u alkoholu i u kávy. Káva je podle výzkumů prevencí diabetu nebo zhoubného melanomu kůže. Přípustná dávka kávy představuje tři až čtyři šálky denně.

Ucpávání tepen vede k srdečnímu onemocnění, i pro tento případ je vhodné pít kávu. Vědci z Koreji přišli s tvrzením, že pitím několika šálků kávy denně, se může toto riziko snížit.

Na druhou stranu existuje mnoho spekulací o tom, zda je káva pro zdraví prospěšná či nikoliv. Odborníci se nejsou schopni shodnout, co se týče účinku na lidské srdce. Pití kávy může být rizikové pro zvýšení cholesterolu a krevního tlaku.

Jaké účinky má káva na lidský organismus?

Jste po obědě a máte málo času. Chcete si zdřímnou a z této chvilky vytěžit co možná nejvíce? Dopřejte si jeden až dva malé šálky kávy. Po dopití zamiřte ihned do postele a nastavte si budík na necelých 30 minut. Po takovém “šlofíku” bude vaše tělo mnohem výkonnější a vy budete čilejší a připraveni zařadit se zpět do pracovního procesu. Po 20 minutách začne v těle působit kofein, ten následně vyčistí mozek od molekul, které se nazývají adenosiny (čím vyšší máte hladinu adenosinu v mozku, tím více je vaše tělo unavené).

V případě, že se chystáte vykonávat fyzickou aktivitu, je káva právě to pravé pro vás. Kofein zvyšuje až o 15 procent spalování tuků, zlepšuje cirkulaci krve a zmírní bolestivost svalů po tréninku. V případě vytrvalostního výkonu mobilizuje káva lépe tukové zásoby, které jsou zdrojem energie a zvýší tak výkon. Dávejte pozor na dehydrataci, kterou kofein způsobuje, ke každé kávě by měl člověk vypít sklenici čisté vody.

Káva v kosmetice

Kávová zrna představují pro organismus důležitý zdroj antioxidantů. Kofein se využívá v kosmetice kvůli protizánětlivým či energizujícím vlastnostem a tato látka je schopná proniknout do těla i přes kůži. Kofein odbourává buňky poškozené UV zářením, obsahují ho zejména přípravky, které bojují proti pomerančové kůži a kávové výtažky působí proti únavě a vráskám.

Sledujte úchvatnou podívanou

Měsíc a Slunce předvádí úchvatnou podívanou. Jen několikrát za váš život máte tu možnost pozorovat zatmění Slunce. Tuto úchvatnou podívanou uvidíte 20.3.2015 od 10:45 hodin. Tato kuriozita se bude poté opakovat až za dlouhých 11 let.

Jak sledovat zatmění Slunce?

Pozorovat tento jev pouhým okem je pro člověka velice nebezpečné. Váš zrak neochrání ani ty nejlepší sluneční brýle (z vlastní zkušenosti, pokud si nasadíte dvoje, funguje to o něco lépe a neoslepnete). Specialisté doporučují zakoupit si speciální papírové brýle, které je možné zakoupit ve všech hvězdárnách a některých lékárnách. Tyto brýle stojí méně než sto korun a perfektně ochrání oči. Pokud nechcete utrácet své peníze za jednu hodinu pozorování slunce, vhodnou náhradou může být i svářečské sklo a nebo obyčejný kinofilm. Podmínky pro sledování mají být naprosto ideální, nebe by mělo být úplně bez mráčků

Za předpokladu, že tuhle podívanou v březnu prošvihnete, nebuďte smutní, další šanci budete mít již za 11 let v roce 2016, kdy dojde také k částečnému zatmění slunce s 88% zákrytem. Ano není to sto procent, na tenhle pohled budeme čekat v našich krajinách ještě déle, celkové zatmění Slunce nastane až 7. října 2135. Toho už se asi bohužel nikdo z nás nedožije a tenhle pohled bude umožněn pouze budoucím generacím. Jen jednou za 360 let v oblasti přezdívané pás totality lze pozorovat úplné zatmění. Jedná se o úzký pás na povrchu Země, který je tvořen kuželem měsíčního stínu vůči Zemi.

Ne všichni se na teto pozoruhodný fyzikální jev těší, například energetici ho vyhlížejí jen s obavami, při tomto jevu se totiž sníží výkon slunečních elektráren. Nikdo by neřekl, že za takovou chvilku může chybět až 800 megawattů, což odpovídá tomu, jakoby vypadl jeden blok v Temelíně. A o to více bude kritičtější, až nastane obnovení běžného provozu. Takový nárůst výkonu bude rychlý, v celé Evropě zhruba 800 megawatuuů za minutu, představte si to tak, že by do soustavy přifázoval jeden Temelín.

Jak zatmění Slunce vzniká?

K zatmění slunce dochází v případě, že mezi Slunce a Zemi vstoupí Měsíc, který se zrovna nachází v novu. Jediná přirozená družice naší planety tak zakryje sluneční disk a to buď zcela nebo částečně. Vznik zatmění můžeme přirovnat k jednoduchému příkladu: Pokud se opalujete na pláži a mezi vámi a sluncem projde jiná osoba, na vás dopadne stín. Zakryje vám tak Slunce, stejně jako Měsíc zakryje Slunce a vrhá stín na Zemi.

Zatmění Slunce často doprovází neobvyklé reakce zvířat, ty se cítí zmateně a dezorientovaně. Tohle je i jeden z důvodů, proč byl tento jev v historii spojován s náboženskými událostmi a byl tomuto okamžiku přisuzován mystický význam.

Chyba v životopise vás může připravit o práci

Po ukončení studia nastane situace, kdy bude každý z nás shánět zaměstnání. Je to určitý mezník našeho života. Sehnat práci není v dnešní době vůbec jednoduché, můžete mít štěstí a najít ji přes známé a tím se vyhnout pracovnímu pohovoru a nebo budete hledat. Hledat můžete na internetu na nejrůznějších portálech, vydavájí se speciální rubriky s nabídkami práce v časopisech a nebo můžete obcházet firmy samotné.

Nejdůležitějším papírem, který budete mít v ruce není váš diplom, maturitní vysvědčení nebo výuční list. Je to životopis. Tento dokument bývá zpravidla prvním kontaktem s potenciálním zaměstnavatelem. K životopisu se může připojit i motivační dopis, ve kterém objasňujete proč právě vy jste tím nejvhodnějším kandidátem na určité pracovní místo. Dávejte si tedy pozor na zbytečné chyby, které vás mohou vyřadit z výběru.

Když jsem tuto informaci slyšela poprvé, přišlo mi to velice cynické, bohužel je to pravda. Je důležité si uvědomit, že personalista má zpravidla maximálně 20 sekund (to už je velký luxus) na to, aby prošel váš životopis. Úspěch a posun do dalšího kola výběrového řízení vám zaručí opravdu maličkosti, o práci totiž může žádat člověk, který je stejný jako vy a má stejné zkušenosti. Proto ten z vás, který bude mít nešikovněji sestavený životopis, může vypadat méně důvěryhodně a schopně. Životopis musí splňovat určité náležitosti a není na škodu se při psaní životopisu poradit s odborníkem. S trochou nadsázky je životopis nejdůležitějším dokumentem ve vašem životě, je to pomyslná vstupenka na trh práce.

Náležitosti, které je nutné dodržovat při psaní životopisu

Důležitá je přehlednost a struktura. Seznam zaměstnání píšeme chronologicky od posledního zaměstnání k prvnímu. Chápeme, že se chcete co nejlépe prezentovat, ale personalista nemá čas číst romány, proto piště stručně a heslovitě.

Grafické zpracování je podle mého názoru nejdůležitější. Nenechte se však zlákat přemírou kreativity. Existuje spousta ucházejících šablon na internetu, které jsou strukturovány správně, ale takových životopisů bude mít personalista na stole hromadu a vy mezi ty všechny jen zapadnete a neodlišíte se. Jednou z těchto uznávaných šablon je Europass, tím nikdy nic nepokazíte, pokud žádáte o místo asistenta. Životopis odráží vaši osobnosti, odvahu a kreativitu. Pokud se tedy hlásíte na místa architekta, rozhodně není vhodně použít pro svůj životopis šablonu.

Informace o pracovních zkušenostech musí být srozumitelné a stručné. K referencím přidejte jen kontakt na bývalého zaměstnavatele, nepoužívejte větu: Tento kontakt je moje dobrá reference. Pokud takovou referenci máte přidejte ji do přílohy a pokud bude mít nový ředitel zájem nemusíte mít strach, zjistí si o vás vše co bude chtít. Studenti nezapomeňte přidat i brigády a praxe, svědčí to o vašem kladném přístupu k práci a ochotě pracovat za všech podmínek.

Životopis se zpravidla zasílá jen elektronicky, nezapomínejte tak na předmět v e-mailu. Pokud tam napíšete jenom CV, personalista nebude mít šanci vás následně dohledat. Životopis by neměl přesahovat dvě strany, pokud jste čerstvý absolvent, nevidím nejmenší důvod, proč by vůbec měl obsahovat dvě strany.

Jak je to s fotografií? Já osobně ji doporučuji, personalista je pak schopen si o vás udělat rychleji obrázek a snadněji si vás zapamatuje. Ne selfie! Buďte obezřetní fotografie, která je umístěna v životopise musí být profilový obrázek, nebojte se proto do ní investovat. Hezky se oblečte a učešte, nechte se vyfotit profesionálem. Taková fotografie vám přidá na hodnotě. Pohled kterým se budete tvářit nemusí být formální jako na občance, vhodný je lehký úsměv a vřelý pohled.

Pamatujte životopis je nejdůležitějším dokumentem ve vašem životě, je to vaše osobní prezentace. Do čeho jiného tedy investovat peníze než právě do životopisu. Přeji hodně štěstí s hledáním vhodného zaměstnání.

Pouliční umění, jak jej neznáte

Kreativita se může vyjádřit mnoha způsoby. To stejné platí i o umění. V dnešní době umělec nemaluje pouze na plátno, ale vyjadřuje své pocity i jinou formou, kterou může být i pouliční umění. Umělec prostřednictvím obrazu vyjadřuje své pocity a touhy, umění ve skutečnosti neexistuje, existují pouze umělci.

Kreativita není talent, není to schopnost, kterou by měl v sobě jen někdo z nás. Kreativita je stav, který se opakuje. Kreativní může být každý, stačí se jen uvolnit a nechat vyjít své představy napovrch. Pouličním uměním může být Graffiti art, které je stále společností nepochopené. Mnoho lidí má street art za vandalismus i kriminální činnost. Na druhé straně smí naše ulice beztrestně okupovat nevkusné reklamní neony, billboardy a plakáty.  Umění by mělo komunikovat s jedním každým obyvatelem města.

Co je vlastně graffiti?

Nejstarší malby, které byly klasifikovány jako graffiti jsou ze středověku. V této době sloužily jako informační kanál, jako vyjádření nespokojenosti se státním systémem. I nejstarší lidské řemeslo využívalo Graffiti jako formu nelegální reklamy, ano je řeč o prostituci. Graffiti je malba nebo nápis na veřejně dostupných plochách. Graffiti je buď legální (plocha je vyhrazena pro pouliční umění) nebo nelegální (plocha vyhrazena pro Graffiti není a jedná se o znehodnocení cizího majetku).

Mezi Graffiti patří Tag. Tag je podpis autora a tímto způsobem značí své teritorium. Jedná se o nejjednodušší a nejrozšířenější typ graffiti.

Existují světlé výjímky. Například městská část Brno-Líšeň proměnila šedivé zdi podchodů na plochy pro legální graffitti. Mladí tvůrci tady zdobí podchody u frekventovaných zastávek hromadné dopravy. U základní školy můžou děti vydět populární komixové postavičky, kterými je třeba Pepek námořník nebo Rákosníček.

Viděli jste někdy graffiti z mechu?

Ne každé pouliční umění ničí stavby a nebo životní prostředí. Street art muže krásný na pohled a dokonce i měkký na dotek. Jak je to možné? Potřebujete mech, podmáslí, cukr a vodu. Mechové graffiti je ekologický způsob, při kterém se nepoužívá žádný sprej. Místo, které zvolíte musí být nesourodá plocha, pak už stačí připravenou směs nanést štětcem a jednou týdně zalévat. Na zdi se pak vyroste obrázek, který namalujete a to celý z mechu.

153D pouliční malby

Pouliční 3D malby jsou v dnešní době čím dál více populární a rozšířené. Stačí se podívat pod určitým úhlem a člověk má okamžitě pochybnost, zda to, co vidí, je skutečné, či ne. Města se dokonce předhání, kdo se bude chlubit nápaditějším obrazem. Například Němec Edgar Müller vytváří v ulicích velice pozoruhodné trojrozměrné malby. Tyto práce jsou natolik reálné a přesvědčivé, že člověk snadno uvěří, že se nachází uprostřed vodopádu nebo vybuchující sopky.

Taneční scéna zažívá v České republice zlaté časy

Dříve byl tanec spojen se společenským večerem, patřili k němu slavnostní šaty nebo kroje. Je nespočet možností, jak může člověk vyjádřit svou osobnost pomocí tance. Každý druh má své kouzlo a půvab. Tancovat může člověk prakticky všude, je to způsob osobní seberealizace. Tanec nám dává volnost, nasloucháme hudbě a necháme vést rytmem, který písnička určuje. Každý má svůj oblíbený styl hudby a každá píseň lze vyjádřit tancem.

Tanec se považuje za sport, sport to v žádném případě není. U tance nelze hodnotit, kolik gólů padlo, čas nebo počet metrů. Tanec stručně řečeno nelze změřit, protože tanec je umění. Pokud tanečník tanec opravdu miluje věnuje se mu po celý život.

Moderní taneční styly

V posledních letech se v České republice rozšířil styl pouličního tance, který okouzlit především malé lidi. Začalo se organizovat množství tanečních battlů (battle je převzato z angličziny, znamená to v doslovném překladu souboj) ve všech street dance stylech. Samotná kategorie street dance zahrnuje nespočet rozdílných tanečních stylů, ty se pak od sebe liší nejrůznějšími kroky, typem hudby, na kterou se tancuje a i způsobem svého zrodu. Tyto styly spojují určité společné prvky a proto je možné je zařadit do dvou základních kategorií.

V první skupině jsou styly, které souvisí s hiphopovou kulturou (Hiphop newstyle, Break dance, Krump, R’n’b nebo také Dancehall. Ve druhé skupině jsou pak styly, které byly ovlivněny funky kulturou (Locking, Popping, Eletric boogaloo), ty se od hiphopu odličují i hudební předlohou. Důležité je, že toto rozdělení není naprosto směrodatné, někteří řadí například Popping do hiphopového tanečního stylu a pokládají ho za prvopočátek hiphopové kultury.

Mezi základ se řadí hiphop newstyle, ten kombinuje více technik a využívá také akrobatické prvky. Důležité je vystihnou správně hudbu a její beaty nebo slova. Nejlepší hiphopový tanečík umí nejlépe freestylovat nebo-li improvizovat. Styl, který využívá převážně akrobatických prvků se jmenuje Brakdance. Základem je toprock, základní pohyb nohou, ze kterého pak vychází další krokové spojení. Tanečníci se dokáží točit na rukou, na hlavě či na zádech, skáčou salta a ovládají veškeré prvky akrobacie. Ne striktně mužká discipnína, ale z 80% tento styl tancují jen muži je Krump. Říká se mu temná stránka hiphopu, vyznačuje se agresivním projevem, výbušností a obsahuje velice náročné prvky, které vyžadují velké množství energie. Při battlu může dojít i na postrkování, vrčení a zlost. Nelekejte se je to jen neškodný způsob tanečníka jak ze sebe vyplavit své emoce a zbavit se nahromaděných problémů.

Teď přejdeme k něžnému pohlaví. Pro ženy je jako stvořený taneční styl dancehall, který vychází z reggae a afického tance. Základem je pohyb boků a hrudníku. Základní prvek se nazývá shake nebo-li třesení, to lze provádět všemi částmi těla. Unikátní je taneční styl house, jako jediný totiž vychází z housové hudby a jeho základem je naprosté uvolnění a to zejména horní poloviny těla. Tanečníci se nechají unášet pouze hudbou.

Správné saunování vám může prodloužit život

To, že chození do sauny je zdravé a prospívá našemu imunitnímu systému se pomalu dostává do povědomí. Tentokrát to doporučili i vědci. Saunování totiž snižuje určitá zdravotní rizika a jedním z nich můžou být kardiovaskulární onemocnění nebo onemocnění věnčitých tepen. Důležitým účinkem je také posílení imunity a celková detoxikace organismu.

Výzkum, kdy vědci pozorovali pozitivní vliv sauny na naše tělo probíhal 30 let.

Doporučuje se navštěvovat saunu až třikrát týdně, aby se předešlo onemocnění. Důležité je také dodržovat dobu, po kterou budete v sauně relaxovat a můžete tak předejít srdečním onemocněním.

Pravidelné saunování se doporučuje i pro ty nejmenší. Pobyt v sauně je nejlepší prevencí proti chřipkám a nachlazení. Do věku tří let se doporučují parní sauny, kde si dítě pročistí horní cesty dýchací a celkově se prohřeje. Při vstupu s dítětem je nutné dávat pozor na teplotu vzduchu, doporučuje se kolem 75°. Do ničeho je nenuťte, pokud dítě nechce vejít zkuste různé programy pro děti, kde je učí saunování hrou.

Zdravotně prospěšná je jen finská sauna, ostatní podobné procedury, kterými jsou například parní lázeň ani horká vana přínos pro zdraví nezaručují. Je vhodné dodržovat základní pravidla saunování. Před vstupem by se nemělo až dvě hodiny jíst. Do sauny také nepatří plavky, pokožka se vyrovnává s pocitem tepla odkrytá lépe a pot se může odpařovat. Vhodnou podložkou pod tělo je prostěradlo nebo ručník.

Jaká je nejvhodnější teplota?

Ve finské sauně s hormým a suchým vzduchem se teplota pohybuje od 40° až do 100°. Horký vzduch, který je vytvořen ve finské sauně se dělí na vodorovné vrstvy, v těchto vrstvách je teplotní rozdíl a můžete si vybrat, kde je pro váš příjemnější sedět. Nejteplejší vzduch se zpravidla kumuluje ve vrchni vrstvě, proto pokud se člověk chce pořádně zapotit ulehne na vrchní lavici. Díky suchému vzduch v sauně snese tělo i takto vysoké teploty a vnímá je jako příjemné.

Délka pobytu?

Důležité je, aby s stihla pokožka a končetiny pořádně prokrvit. Optimální doba pobytu v saune je kolem 8-12 minut.

Nejpřirozenější poloha je vleže, tělo se tak zcela rovnoměrně prokrví a je v jedné teplotní vrstvě. Dávejte pozor, pokud budete chtít saunu opustit vstávejte velice pomalu, mohla by se vám při rychlém pohybu zamotat hlava. Pokud chcete povzbudit doporučuje se 1-2 pobyty v sauně, tělo je pak připraveno na sportovní aktivitu. Opačným případem je, pokud tělo chcete unavit, pobyt v sauně by se měl opakovat 4-5. Doporučujeme se vyskytovat poblíž poslele, tělo je pak naprosto vyčerpané.

Ochlazení

Po saunování musí následovat následné ochlazení. Tento proces střídání extrémních teplot tělo nejlépe otužuje a stimuluje imunitu. Je několik možností jak tělo ochladit, můžeto být skok do bazénu nebo v zimních obdobích je příjemný skok do sněhu. Déle trvá ochlazení pod studenou sprchou nebo chladném vzduchu.

Domácnosti, které ovládají moderní technologie

Chytré telefony ovládají náš celodenní život, jsou součástí pracovního dne. Po příchodu domů však ve většině případů chytré telefony odkládáme a začínáme použivat jiné technologie. Toto mám být ale minulost, když chytré telefony vstoupily do našeho života, vtrhly i do našich domovů a začínají je ovládat. Není špatná idea vlastnit dům, který lze ovládat právě pomocí telefonu.

Světelné zdroje

Osvětlení prodělává v poslední době velký “boom”. Výrobci teď nejvíce využívají technologie LED, kterou rozšiřují o nejrůznější funkce. Tyto funkce můžou zahrnovat možnost barevného nastavení, zdroje hudby nebo můžou být doplněny difuzérem vůní. Při výrobě žárovek se již automaticky počítá s tím, že je bude možné rozsvítit pomocí aplikace v chytrém telefonu. Žárovky je možné synchronizovat nebo rozdělit do nejrůznějších celků a vytvořit si tak různé světelné zóny ve vaší domácnosti.

Květiny

Světelné osvětlení se ještě dá pochopit, že jej bude možné celé ovládat pomocí chytrého telefonu. Tak to bude i s květináčem, který komunikuje s chytrým telefonem a vy máte nepřetržitý přehled o tak jak se vaše rostlina má. V květináči je zabudovaná nádržka s vodou, která obsahuje pro případ nouze 2l vody.

Monitorovací zařízení

Tato skupina začala s chytrým telefonem komunikovat jako první, jednotlivé prvky lze propojovat do logických systémů a ty pak pomocí sms zprávy hlásí majiteli veškeré informace o změnách, k nimž může doma dojít.

Vytápění domácností

Je jedno zda vlastníte garsonku nebo rodinný dům. Zdrojem tepla jsou radiátory a zpravidla ručně regulované, což představuje značnou neefektivitu. Bezdrátové ovládací jednotka a bezdrátová termohlavice jsou efektivním řešením, které může ušetřit až 30% nákladů na vytápění.

Novinky

Novinkou ve světě je systém Mother. Není vytvořený od toho, aby hlídal maminky, ale vypomáhal jim a hlídal děti. Výrobci si s tímto systémem opravdu vyhráli, objekt připomíná ruské Matrjošky a měří 6 cm. Když tuto tuto panenku člověk hladí, svítí jí očička.

Balení zahrnuje tzv. cookies (malé placičky, které mají v sobě zabudovaný senzor pohybu a dokáží vydávat signály).

Cookies matka umístí na různé předměty a ty nám pak jsou schopny připomenout například, když si zapomeneme vzít léky. Jelikož se krabička s léky během doby, kdy se mají léky konzumovat ani nepohne, upozorní vás zvukový signál. Cookies pro své připojení potřebují wi-fi a každý člen domácnosti tak může sledovat její chod.

Důvodem proč si nechat vybavit domácnost moderními technologiemi je mnoho. Toto řešení nabízí vysoký uživatelský komfort a značnou úsporu času. Dochází také k úspoře energie až o 30%. Monitorovací zařízení přináší maximální zabezpečení v době nepřítomnosti a po dobu spánku.

Vztah mezi Čechem a internetem

V dnešní době si mnoho z náš dokáže jen těžko představit život bez počítače, který není nonstop připojen k internetu. Internet se stal nedílnou součástí našich životů a usnadňuje práci nám všem. Je to spojení s okolním světem a usnadnění komunikace. Jak jsou na tom Češi a internet? V následujícím textu najdeme pár zajímavostí jak využívají internetové připojení.

Počet uživatelů internetového připojení v Česku vzrostl již na 79 procent. S tím vzrostla i průměrná doba, kterou trávíme připojeni k síti. Zajímavostí je, že informacím získaným na internetu důvěřují čtyři z pěti uživatelů, ale stejně nejdůležitějším zdrojem informací v České republice zůstává televize, která je i nejčastěji využívaným zdrojem zábavy.

Internet Češi využívají nejčastěji z důvody návštěvy sociální sítě a komunikace. Internet se tak postupně stává nepostradatelnou součástí našeho sociálního života.

Rychlost připojení k internetu je neustále probíraným tématem. Za naprostý základ se považuje standardní rychlost 40 Mb/s. Realita je ovšem zcela jiná a průměrnou rychlost připojení na internet v České republice je 10 Mb/s.

Jak velký počet lidí internet nikdy nevyužilo? Studie ukazují, že internet nikdy v životě nevyužilo 1,9 miliónu obyvatel. Nejčastěji jsou to osoby starší 65 let. Nejčastějšími uživateli jsou muži, mládež a občané s vyšším vzděláním. Samotný počítač nevlastní až 28% Čechů

Doba kterou průměrně na internetu strávím je od jedné do pěti hodin týdně, u mládeže se tato doba prodlužuje. Pokud surfujeme po internetu ve svém volnu, dá se to ještě pochopit. Zajímavostí však je, že Češi věnují surfování na internetu až hodinu denně v práci a firmy to tak stojí desítky tisíc. Zaměstnavatel může své zaměstnance monitorovat, ale kamery na pracovišti nesmí zasahovat do soukromí. Zájem o monitoring zaměstnanců mají v Česku čtyři firmy z pěti.

Teď se podíváme do historie. Už tomu bude třiadvacet let, co Česká republika vplula do sítě celosvětového virtuálního prostoru – internetu. V první polovině 90. let patřilo internetové připojení víceméně akademickému sektoru. V roce 1991 dokonce existovala jiná koncovka .cs ta se po dvou letech změnila na již platnou koncovku .cz. V prvopočátcích internetu využívali jen nadšenci, kterým nevadila nízká přenosová rychlost a minimum stránek v češtině. Skoro žádná stránka neobsahovala obrázek, ten byl luxus.

Na internetu můžeme nakupovat, žít sociální život a trávit svůj volný čas. Doba jde dopředu, až takovým způsobem, že byl v Česku spuštěn unikátní portál pro nevidomé FriendlyVox. Nabízí zjednodušené ovládání, e-mailového klienta i poslech zpravodajských serverů, jako jsou například Novinky.cz.